domenica 2 aprile 2017

orecchietti cu' cimi i rapadopu tantu maju mparatu a fa l'orecchiette a manu. 
Goj vistu ca ghe la duminica na picchi maju fatti.
 allu mircatu a Diamanti maiu cumpratu i cimi di rapa, stamatina di bon ura maju misu nta cucina e aiu mpastatu...ci vo troppu timpu picchi ancora non ciaju pigliatu a manu, ma pi mija e maritimu i puzzu fa!