venerdì 27 aprile 2018

Frisella cu' la' rosa marina i Citraru


Maramia da quandu non scrivia nta' su blog, mindi stava scurdandu ca avija raputu puru chissu...stasira non avija voglia di cucina' allura maju abbagnatu dui friselli e cciaju misu na bella picchi i rosa marina...u cazzu du guaiu è ca' ghedi talmenti forti ca tabbampa la vucca ca' para ca ci tini i mpulli, ija cancarillu non di puzzu mangià ma pi' na vota...

lunedì 5 giugno 2017

vi fazzu vidi di andundi signu...

chissu è lu pajsi anduvi staju...si chiama Sanginitu, è nta pruvincia di Cusenza...è nu pajsillu piccirillu anduvi tutti sapimu i cazzi i l'atru, i genti sindi su tutti juti a lavurà all' alti talia e simu rimasti quattru gatti...i tri parti vicchi ca', chianu chianu sindi a stanu cawandu... ghija mi vugliu sbaglià ma si non ci portunu na barcata di niviri ca u paisi si rimpopola tra na picchi d' anni ci pono chiudi gallini nti casi!!!

domenica 2 aprile 2017

orecchietti cu' cimi i rapadopu tantu maju mparatu a fa l'orecchiette a manu. 
Goj vistu ca ghe la duminica na picchi maju fatti.
 allu mircatu a Diamanti maiu cumpratu i cimi di rapa, stamatina di bon ura maju misu nta cucina e aiu mpastatu...ci vo troppu timpu picchi ancora non ciaju pigliatu a manu, ma pi mija e maritimu i puzzu fa!
mercoledì 29 marzo 2017

Patati e cipulli agresti


Chistu è lu' mangià ca' purtavunu alla scippa...su papati fritti cu' cipulli agresti....